Регламент винахідника**

На цій сторінці Ви можете знайти інформацію, необхідну для правильного оформлення Вашої заявки на винахід або корисну модель.

Документи для оформлення заявки на винахід/корисну модель:

1.1. *Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (файл vinahody.docpodannya.doc)
1.2. Приблизна схема написання опису винаходу/корисної моделі (Вимоги до опису на кор модель.doc)
1.3. Вимоги до графічних зображень (Креслення.doc)
1.4. 
Вимоги до написання реферату (Вимоги до реферату кор моделі.doc)
1.5. 
Вимоги до складання формули винаходу(Вимоги до формули кор моделі.doc)
1.6. Заява на видачу патенту України (Заява.doc) (Роздрукувати на одному листі з обох сторін)
1.7. 
Заява на ім’я проректора з наукової роботи (Проректору.doc)
1.8. Договір про передачу права на одержання патенту (Угода.doc)
1.9. Направлення (Заявабланк.doc)
2.0. Реквізити на оплату можна отримати в секторі інноваційного розвитку (Театральна площа, 2, 4-тий поверх).