Патентно-ліцензійні дослідження

Об’єктивна оцінка творчого потенціалу медичної галузі – складова частина проблеми її піднесення і розвитку на основі застосування передових технологій. Тому введення з 1.01.98 р. у дію нового державного стандарту України – ДСТУ 3575-97 “Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення” свідчить про зацікавленість держави у створенні досконалої конкурентоспроможної продукції. Згідно з ДСТУ 3575-97 проведення патентних досліджень є обов’язковими для суб’єктів господарської діяльності, що діють в Україні, які цілком або частково фінансуються з державного бюджету, що повною мірою стосується закладів медичної галузі.

Патентні дослідження, проведені на високому професійному рівні, дозволяють об’єктивно оцінити технічний рівень і конкурентоспроможність ОГД, що є підставою для подальшої комерціалізації нововведення (ОГД).

Патентні дослідження виконуються протягом життєвого циклу ОГД.

Оскільки життєвий цикл ОГД (ДСТУ 3278-95) це сукупність взаємопов’язаних процесів створення, використання та послідовного удосконалення ОГД, то він має такі стадії :

·        Дослідження та обґрунтування розробки;

·        Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР);

·        Дослідно-конструкторська робота (ДКР);

·        Виробництво (продукції);

·        Поставлення на виробництво;

·        Експлуатація (споживання) або застосування продукції тощо

При виконанні патентних досліджень (ПД) здійснюють такі види робіт:Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий процес, який виконується суб’єктом господарчої діяльності та закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості і призначена для використання споживачем.

на етапі планування НДР:

·       визначення патентоспроможності ОГД – НДР (технічного рівня, новизни);

·       визначення ситуації стосовно використання прав на об’єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм).

на етапі виконання і завершення НДР:

·       визначення технічного рівня, новизни отриманих результатів ОГД (винаходу/винаходів);

·       визначення ситуації стосовно використання прав на об’єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм);

·       виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності.

Порядок здійснення ПД такий: розробка завдання; розробка регламенту пошуку; пошук, обробка інформації і оформлення довідки про пошук; систематизація та аналіз інформації; оформлення звіту про ПД.

 • Оформлення реєстраційних карток (РК), облікових карток (ОК) та інформаційних карток (ІК) НДР:

         Інструкція:

 1. Зайти до сектору інноваційного розвитку (Театральна площа, 2, 4-тий поверх).
 2. Вам на інформаційний носій запишуть: (або скачати ТУТ (захищено паролем, який можна дізнатися за тел. 52-40-78)
 3. *** програму Nddkr09.exe
 4. *** потрібний  .txt файл/файли:
 5. **** при реєстрації НДР: РК.txt (реєстраційна картка)
 6. **** при завершенні НДР: ОК.txt та ІК.txt (облікова та інформаційна картки)
 1. На свому ПК запустити програму Nddkr09.exe, вибрати потрібне РК/ОК/ІК, у відкритому вікні програми натиснути Файл -> Відкрити та вибрати відповідний файл .txt ( РК.txt/ОК.txt/ІК.txt)
 2. У відкритому через програму файлі базова інформація, яка є одинаковою для всіх співробітників БДМУ.
 3. Доповнити своєю інформацією та зберігти.
 4. Роздрукувати із програми (Файл -> Друк).
 5. За два тиждня до здачі звіту занести електроний та паперові варіанти до сектору інноваційного розвитку (Театральна площа, 2, 4-тий поверх) на перевірку.