Назва для сайту іннов

 • 2
“Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.”Theodore Levitt
Новини та оголошення

Вітаємо з початком навчального року!

Інформація про сектор
Сектор інноваційного розвитку науково-лікувального відділу (далі Сектор) є самостійним підрозділом науково-лікувального відділу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»  (далі БДМУ) та підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи та ректору БДМУ.

Сектор у своїй роботі керується Конституцією України, кодексами, законами України, законодавчими актами Президента України, постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності, Держпатенту України, Українського агентства з авторських та суміжних прав, методичними вказівками Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, наказами по БДМУ і Положенням.        

Діяльність Сектору сприяє реалізації державної політики із питань інноваційної стратегії та охорони інтелектуальної власності у БДМУ, підтриманню ділової репутації БДМУ, поширення інформації про здобутки колективу БДМУ в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації.

Усі роботи, що пов’язані з питаннями інтелектуальної власності та інноваційного розвитку, виконуються з дотриманням правил збереження конфіденційності.
 • Сектор інноваційного розвитку очолює інноваційну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній роботі, інноваційному розвитку, одержанню конкурентоспроможної наукової продукції в ній.
 • Сектор є основним наглядовим, консультативним та виконавчим органом БДМУ з питань охорони промислової власності БДМУ та співробітників БДМУ (в тому числі винаходів, знаків для товарів та послуг, промислових зразків, корисних моделей та інших об’єктів промислової власності).
 • Сектор є основним наглядовим, консультативним та виконавчим органом БДМУ з питань дотримання авторських та суміжних прав, підписання авторських договорів співробітниками та службами університету, здійснення державної реєстрації прав автора, використання ліцензійного програмного забезпечення, забезпечення авторських та суміжних прав стосовно комп’ютерних програм та баз даних.
 • Сектор сприяє правовій охороні та захисту ділової репутації (гудвілу) і символіки  БДМУ, включаючи питання недобросовісної конкуренції, незаконне використання символіки, підготовку судових справ з цих питань.
 • Сектор бере участь у здійсненні наукової політики установи та пошуку форм і методів її реалізації.
 • Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних та інформаційних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт згідно з діючими стандартами;
 • Разом із відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт розробляє завдання на проведення патентних досліджень, контролює виконання регламенту пошуку та заповнення довідки про пошук;
 • Здійснює методичну допомогу та контролює заповнення основної частини звітів про патентні та інформаційні дослідження;
 • Проводить виявлення об’єктів промислової власності за результатами проведених патентних та інформаційних досліджень та на підставі цього робить висновок про охороноспроможність науково-дослідної роботи.
 • Забезпечує виявлення об’єктів промислової власності, що підлягають правовій охороні або збереженню їх в якості ноу-хау;
 • Надає рекомендації щодо доцільності патентування за кордоном створених в установі об’єктів промислової власності;
 • Надає пропозиції щодо укладення ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності;
 • Надає рекомендації щодо можливостей реалізації наукової продукції установи.
 • Здійснює організаційно-методичну допомогу щодо підготовки матеріалів на одержання охоронних документів на об’єкти промислової власності, що створені в БДМУ, укладенні ліцензійних договорів та договорів про передачу прав, контролює їх виконання.
 • Бере участь у здійсненні інноваційної політики установи шляхом надання організаційно-методичної допомоги у підготовці інформаційних листів, методичних рекомендацій, нововведень по отриманих охоронних документах на винаходи, промислові зразки, штами мікроорганізмів, сорти рослин та породи тварин, комп’ютерні програми та бази даних.
 • Веде поточне діловодство щодо об’єктів промислової власності та об’єктів авторського права, які належать установі.
 • За необхідності бере участь у підготовці скарг та, як представник установи, у розгляді скарг щодо винахідництва.
 • Бере участь у підготовці методичних документів щодо питань патентно-ліцензійної роботи установи.
 • Надає пропозиції щодо участі установи в експонуванні на виставках, ярмарках, в роботі семінарів, конференцій, проведенні рекламних заходів тощо.        
 • Систематично слідкує за законодавчою базою у галузі інтелектуальної власності та вивчає досвід інших країн щодо цієї діяльності.
 • Здійснює облік та звітність з винахідництва згідно з чинним законодавством.
 • Сприяє підвищенню рівня обізнаності працівників установи та студентів із загальних питань інтелектуальної власності.
 • Періодично проводить навчання співробітників з питань інтелектуальної власності.
Наші здобутки
Винаходи та корисні моделі

Раціоналізаторські пропозиції